Informació de medicaments


Fonts d'informació i recursos útils per a consulta


Inclou fitxes tècniques i indicacions autoritzades en Espanya: dosificació, interaccions, efectes indesitjables, excipients, etc. Es pot buscar per nom comercial o per principi actiu.

Igual que l'anterior, però en l'àmbit de la Unió Europea. Es pot consultar en castellà.

Informació d'indicacions autoritzades de medicaments als EUA: dosis, alertes, etc.

Si cerques el preu d'un medicament, click ací.

Centre basc d’informació farmacoterapèutica: fitxes tècniques, condicions d'ús, lloc en la terapèutica, avaluació econòmica, crítica a la publicitat, etc.

Web sobre la compatibilitat de medicaments i altres productes amb la lactància materna, projecte mantingut per l’Associació per a la Promoció i Investigació Cientìfica i Cultural de la Lactància Materna (APILAM).

Informació de medicaments que requereixen ajust posològic en pacients amb funció renal disminuïda (requereix registre, gratuït).

Coneguda pàgina d'informació sobre medicaments en anglés, que inclou un àgil cercador d'interaccions entre dos o més medicaments.

Pàgina sobre interaccions del citocrom p-450, que inclou una taula on se classifiquen els medicaments en substrats i inductors.

Portal americà que disposa, entre altes eines, de cerca d’interaccions i possibilitat de comparacions entre fàrmacs, informació sobre toxicitat a l’embaràs i la lactància, i identificador de comprimits per la seua forma, color, etc.

Dissenyada per a mesurar la càrrega anticolinèrgica que un pacient polimedicat pateix, amb repercussió en la seua morbimorbilitat.

Segueix criteris d’efectivitat i eficiència. Actualitzada de forma constant, amb la col·laboració de la Fundació l’Institut Català de Farmacologia.